Meny
 • Hem
 • Motor4u`s 5-åriga Trygghets Garanti

Motor4u`s 5-åriga Trygghets Garanti

5-åriga Trygghetsgaranti för ATV

 Detta avtal omfattar

 • Kostnadsfri reparation av motor, transmission, chassi och elektronik, gällande både delar och arbetepå nya Kawasaki och Cfmoto. levererade från och med 2019-01-01.
 • Med elektronik avses, styrenheter för tändning, bränsleinsprutning, generator och laddningsregulator.
 • Ingen begränsning gällande körsträcka/körtid.

Avtalstid

 • Från tiden då fabriksgarantin slutat gälla till fem år efter leverans gäller trygghetsavtalet.
 • Avtalet upphör per automatik omedelbart att gälla den dag Motor4u AB inte längre är auktoriserad återförsäljare av det aktuella fabrikatet.

Detta avtal omfattar inte

 • Slitagedelar såsom, däck, slangar, hjullager, spindel/styrleder, slangkopplingar, vajrar, lameller/koppling, variatorrem, drivaxeldamasker, bromsklossar, bromsskivor, luft-bränsle-oljefilter, oljetätningar.
 • Elektronik som, glödlampor, tändstift, säkringar, batterier, tändstift, kablar, vinsch eller strömbrytare.
 • Missfärgningar eller färgsläpp på motor eller avgassystem. Lackering, krom eller aluminiumkorrosion.
 • Maskiner som inte fått tillräckligt med smörjolja, eller är körd på smörjolja ej godkänd av Motor4u AB.
 • Fordon som används för tävlingsbruk, tävlingsliknande förhållanden eller uthyrning.
 • Skador som uppstått p.g.a. bärgning el. överbelastning.
 • Kostnad för transport av fordonet till Motor4u`s verkstad, såsom t.ex. bärgningskostnad.
 • Ökade kostnader under reparationstiden.

Inget ansvar accepteras för skada beroende på

 • Försumlighet, korrosion, frätning
 • Föremål kommit in i eller på del.
 • Överhettning eller frysning.

Avtalet förutsätter

 • All service utförs hos Motor4u, enligt tillverkarens anvisningar, dock minst en gång per år.
 • Användning av fordonet enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Endast tillverkarens originalreservdelar får monteras.
 • Ingen ombyggnad av fordonet som ej är godkänd och utförd av Motor4u AB.
 • Att Motor4u AB fortfarande är auktoriserad återförsäljare av det berörda märket då underrättelse om det sker.

Reklamation

 • Om köparen vill påtala fel, skall Motor4u underrättas om detta inom 10 dagar efter att felet upptäcks eller borde ha upptäckts.
 • Motor4u AB avgör hur fel som uppkommer under avtalstiden lämpligast ska avhjälpas.
 • Avhjälpandet ska ske inom skälig tid.
 • Fel som väsentligen inte påverkar användandet avhjälps normalt i samband med ordinarie servicetillfälle.
 • Kunden skall betala kostnader för demontering och undersökning av misstänkt fel, som visats sig ej täckas av trygghetsavtalet.
 • Om fordonet omfattas av fabriksgaranti, eller motorgaranti från försäkringsbolag, så ska den utnyttjas i första hand. Motor4u täcker då kostnad för eventuell självrisk.

Överlåtelse av avtal till nya ägare

 • Avtalet är personligt, och gäller endast första ägaren.
 • Vid ägarbyte kan nya ägaren ansöka om att få överta trygghetsavtalet från tidigare ägaren.
 • Kostnad för avtalet är f.n. 2.990kr.

Med reservation för eventuella ändringar, kontakta Motor4u för mera info.
// Ed 181115